PAP / drr
Poznańska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie budowy Stadionu Miejskiego w Poznaniu, jednej z aren Euro2012. Doniesienie do prokuratury złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, zarzucając prezydentowi Poznania m.in. niedopełnienie obowiązków.
Poznańska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie budowy Stadionu Miejskiego w Poznaniu, jednej z aren Euro2012. Doniesienie do prokuratury złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, zarzucając prezydentowi Poznania m.in. niedopełnienie obowiązków.