1 tydzień temu
KAI / pk
"Nierówności w opiece zdrowotnej są niesprawiedliwe, ale można im zaradzić poprzez strategie mające na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla grup najbardziej narażonych i zmarginalizowanych" - czytamy w watykańskim przesłaniu na przypadający dziś Światowy Dzień Zdrowia.
"Nierówności w opiece zdrowotnej są niesprawiedliwe, ale można im zaradzić poprzez strategie mające na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla grup najbardziej narażonych i zmarginalizowanych" - czytamy w watykańskim przesłaniu na przypadający dziś Światowy Dzień Zdrowia.