PAP/ ed
Znalezione w 2011 roku szczątki ludzkie, z których wiele należy przypuszczalnie do Żydów zastrzelonych na brzegu Dunaju pod koniec II wojny światowej, zostały pochowane w piątek na żydowskim cmentarzu w Budapeszcie.
Znalezione w 2011 roku szczątki ludzkie, z których wiele należy przypuszczalnie do Żydów zastrzelonych na brzegu Dunaju pod koniec II wojny światowej, zostały pochowane w piątek na żydowskim cmentarzu w Budapeszcie.