KAI / jp
Uniwersytet musi się konfrontować z kompleksowymi wyzwaniami etycznymi i kulturowymi, które wypływają z epokowych zmian dokonujących się we współczesnym świecie.
Uniwersytet musi się konfrontować z kompleksowymi wyzwaniami etycznymi i kulturowymi, które wypływają z epokowych zmian dokonujących się we współczesnym świecie.
KAI/ mp
"Życzę, żebyście państwo wypełnili swoją misję, żebyście mieli satysfakcję".
"Życzę, żebyście państwo wypełnili swoją misję, żebyście mieli satysfakcję".
KAI / sz
Do pogłębiania wiedzy, ale z zachowaniem ducha pokory i prostoty, zachęcał dziś środowisko akademickie Prymas Polski abp Wojciech Polak. Kto bowiem przyjął Mądrość, gdy się narodziła? Nie doktorzy prawa, uczeni w piśmie i mędrcy. Prostaczkowie - mówił.
Do pogłębiania wiedzy, ale z zachowaniem ducha pokory i prostoty, zachęcał dziś środowisko akademickie Prymas Polski abp Wojciech Polak. Kto bowiem przyjął Mądrość, gdy się narodziła? Nie doktorzy prawa, uczeni w piśmie i mędrcy. Prostaczkowie - mówił.
PAP / mp
Ocenił jednocześnie, że Polacy potrzebują dziś silnego państwa mocno zakorzenionego w Europie.
Ocenił jednocześnie, że Polacy potrzebują dziś silnego państwa mocno zakorzenionego w Europie.
Logo źródła: Jezuici Nasze Wiadomości Ks. dr Dariusz Dańkowski SJ/ KK
Dla nas jezuitów zaangażowanych w szkolnictwo wyższe bardzo ważne są pytania: Co szczególnego daje uczelnia prowadzona przez zakon jezuitów? Jakimi ludźmi stają się nasi absolwenci?
Dla nas jezuitów zaangażowanych w szkolnictwo wyższe bardzo ważne są pytania: Co szczególnego daje uczelnia prowadzona przez zakon jezuitów? Jakimi ludźmi stają się nasi absolwenci?