KAI / mh
Przed intelektualizacją wiary i teologii przestrzegł Benedykt XVI w homilii, którą wygłosił w Ośrodku Mariapoli w Castel Gandolfo, gdzie odprawił wczoraj Mszę św. z udziałem grona swoich dawnych studentów, nazywanym Kręgiem uczniów papieża - Josepha Ratzingera (Ratzinger Schülerkreis). Wzięli oni udział w corocznym seminarium, które odbywało w dniach 30 sierpnia-3 września pod hasłem "Wyniki i zagadnienia ekumeniczne w dialogu z luteranizmem i anglikanizmem".
Przed intelektualizacją wiary i teologii przestrzegł Benedykt XVI w homilii, którą wygłosił w Ośrodku Mariapoli w Castel Gandolfo, gdzie odprawił wczoraj Mszę św. z udziałem grona swoich dawnych studentów, nazywanym Kręgiem uczniów papieża - Josepha Ratzingera (Ratzinger Schülerkreis). Wzięli oni udział w corocznym seminarium, które odbywało w dniach 30 sierpnia-3 września pod hasłem "Wyniki i zagadnienia ekumeniczne w dialogu z luteranizmem i anglikanizmem".