3 piękne modlitwy dziękczynne

3 piękne modlitwy dziękczynne
(fot. shutterstock.com)
kw

Chrystus zmartwychwstał! Czy też chciałbyś wyrazić wdzięczność za to co zrobił? Brakuje ci czasem słów? Pomódl się jedną z tych 3 modlitw i wychwalaj piękno Boga!

Uwielbienie Boga św. Franciszka z Asyżu:

Ty jesteś jeden Święty, Panie Boże, który cuda czynisz (Ps 77,15).

Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki,
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi.

DEON.PL POLECA

Ty jesteś w Trójcy Świętej Jedyny,
Pan Bóg, wszelkie dobro,
Ty jesteś dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1,9).

Ty jesteś miłością,
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś bezpieczeństwem,

Ty jesteś ukojeniem,

Ty jesteś radością i weselem,

Ty jesteś sprawiedliwością i umiarkowaniem,

Ty jesteś wszelkim bogactwem i dostatkiem.

Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś opiekunem,
Ty jesteś stróżem i obrońcą,

Ty jesteś siłą,
Ty jesteś orzeźwieniem,

Ty jesteś nadzieją naszą,

Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś wielką słodyczą naszą,

Ty jesteś pokojem naszym, Wielki i Prawdziwy Panie,

Boże wszechmogący, miłosierny Zbawicielu!

2. "Ty zawsze jesteś pierwszy" Sorena Kierkegaarda

Boże, Ty pierwszy nas umiłowałeś,
a my mówimy o Tobie jakbyś nas raz tylko pierwszy umiłował i to w przeszłości.

A przecież w ciągu wszystkich naszych dni, w ciągu wszystkich lat naszego życia
Ty zawsze kochasz nas pierwszy.

Kiedy budzimy się rano
i ku Tobie zwracamy naszą duszę,

Ty nas uprzedzasz, Ty nas pierwszy już umiłowałeś.

Jeżeli wstaję o świcie
i zwracam się ku Tobie,
w tej samej sekundzie
Ty moją duszę, moją modlitwę uprzedzasz, Ty mnie pierwszy umiłowałeś.

Kiedy oddalam roztargnienia i skupiam moją duszę,
żeby myśleć o Tobie,
Ty mnie już uprzedziłeś.

Przebacz, o Boże, moją niewdzięczność.

To nie jeden raz Ty pierwszy nas umiłowałeś.

Ty zawsze pierwszy nas miłujesz
w każdej chwili naszego życia.

3. Uwielbienie Jezusa Zmartwychwstałego, Romano Guardini

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
Syn Boga żywego,
który prawdziwie powstał z martwych,
który ukazał się uczniom i Piotrowi,
który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony,

który poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami,

który uradował Matkę swoją i Marię Magdalenę,

którego radości nikt nam nie odbierze.

Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Zbawco nasz i Bracie,
zmiłuj się nad nami!

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

3 piękne modlitwy dziękczynne
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.