Benedyktyński program zarządzania. Blok I

Data rozpoczęcia: 19 kwietnia 2012 godz. 17:30
Data zakończenia: 21 kwietnia 2012 godz. 18:00
Miejscowość: Kraków-Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 430,00 zł (+ VAT) + pobyt
Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O. Opat Bernard Sawicki OSB -studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (teoria muzyki i fortepian) oraz w Papieskiej Akademii Teologicznej i Instytucie Monastycznym Sant’ Anselmo (teologia). Od roku 1994 profes opactwa tynieckiego, gdzie pomagał w duszpasterstwie i w Domu Gości, jak też troszczy się o śpiew, a od roku 2005 r. jest opatem.——————————————————————————————————————————————

dr Ryszard Kołodziej – konsultant z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University. Posiada doktorat z fizyki, tytuł MBA, a także międzynarodowe certyfikaty menedżera projektów (PMP, PRINCE2). Pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach branży informatycznej, medycznej i konsultingowej. Od 1999 r. prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Kierował kilkudziesięcioma projektami doradczymi i szkoleniowymi dla firm i organizacji non-profit. Współzałożyciel i w latach 1996–2000 członek zarządu oraz prezes Stowarzyszenia LIST.

——————————————————————————————————————————————
Terminy

22-24.09.2011: Warsztaty skutecznego przywództwa – zarządzanie sobą

2-4.02.2012: Warsztaty skutecznego przywództwa – zarządzanie innymi

19-21.04.2012: Warsztaty skutecznego przywództwa – synteza: zarządzanie sobą i innymi

Rozpoczęcie: czwartek, godz. 17.30; zakończenie: sobota, godz. 18.00


Adresat

Osoby zarządzające firmami i organizacjami non-profit, menedżerowie, liderzy wspólnot chrześcijańskich.

„Benedyktyński program zarządzania” to cykl warsztatów oparty o wartości i zasady zawarte w Regule św. Benedykta, wpisujący się zarazem w nurt coraz powszechnego odczytywania jej w kategoriach współczesnego zarządzania. Prowadzący warsztaty to mnisi oraz osoby świeckie, którzy w swoim życiu (osobistym oraz zawodowym i publicznym) starają się wykorzystywać zasady duchowości benedyktyńskiej w praktyce kierowania organizacją.

Proponowane warsztaty mają na celu ukazanie komplementarności Reguły św. Benedykta ze współczesnymi zasadami zarządzania. Proponują one głębsze, poparte lekturą biblijną spojrzenie na własną organizację czasu, jak i na organizowanie pracy innych ludzi. Ich cennym aspektem jest zawsze otwarta wymiana doświadczeń uczestników warsztatów. Przedstawiane treści mają charakter impulsów do podjęcia w praktyce zarządczej uczestników.

Od uczestników oczekujemy gotowości do udziału w klasztornym rytmie życia, a także gotowości dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu.Przewidywany koszt udziału:

430,00 zł (+ VAT) + opłata za pobytZapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl

Więcej na: www.benedyktyni.eu