Powrót do harmonii. Program zdrowia wg Hildegardy z Bingen

Data rozpoczęcia: 19 kwietnia 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 22 kwietnia 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Kraków-Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 310,00 zł (w tym VAT) + pobyt
Prowadzący:

———————————————————————————————————————————————

Alfreda Walkowska - absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; od ponad piętnastu lat popularyzuje w Polsce wiedzę o osobie i dziele średniowiecznej niemieckiej wizjonerki św. Hildegardy z Bingen. Działalność naukową łączy z prowadzeniem Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy, gdzie system leczenia świętej znajduje praktyczne zastosowanie, którego celem jest przywracanie harmonii ciała i ducha przy użyciu w pełni naturalnych metod. Obecnie jest jedynym dyplomowanym terapeutą medycyny św. Hildegardy w Polsce.

———————————————————————————————————————————————O. Jacek Paszko OSB – pochodzi z Krakowa. W opactwie tynieckim od 1978 r., śluby wieczyste złożył w 1982 r., święcenia kapłańskie przyjął w roku 1985. Studiował teologię duchowości w Papieskiej Akademii Teologicznej. Studia uwieńczył doktoratem w 1991 r.———————————————————————————————————————————————
Terminy

24–27.11.2011 (dla zaawansowanych)

19–22.04.2012 (dla początkujących)

Rozpoczęcie: czwartek – godz. 17.00; zakończenie: niedziela – godz. 14.00


Zarys tematu

Odkrywane na nowo dzieło św. Hildegardy z Bingen (1098 – 1179) – średniowiecznej benedyktyńskiej mniszki, autorki prac z zakresu teologii, medycyny, przyrodoznawstwa i ziołolecznictwa, poetki, kompozytorki, wizjonerki – cieszy się obecnie coraz większa popularnością w środowiskach naukowych i artystycznych Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Dziełami św. Hildegardy fascynują się fizycy atomowi oraz historycy astronomii i medycyny, dostrzegając w nich wiele sformułowań, które o setki lat wyprzedzają podstawowe odkrycia tych nauk.

Warsztaty „Powrót do harmonii” mają na celu propagowanie wiedzy na temat medycznego systemu św. Hildegardy z Bingen. Jej rozważania tworzą zespół różnych treści możliwych do rozpatrywania na kilku płaszczyznach. Najważniejsza jest płaszczyzna teologiczna – prawdy wiary chrześcijańskiej są fundamentem rozważań Hildegardy i głównym jej punktem odniesienia. Równocześnie, medycyna św. Hildegardy to coś więcej niż tylko system diagnozowania i leczenia chorób – to sposób na zdrowe, spełnione, wolne od zbędnych obciążeń, szczęśliwe życie. Dzięki zastosowaniu jej nauk człowiek doznaje uzdrowienia ciała i duszy, a jeśli się na to godzi – następuje uporządkowanie jego relacji z Bogiem.

Tematyka zajęć obejmuje: medycynę św. Hildegardy, złote reguły życia wg św. Hildegardy, niezbędne elementy diety, środki lecznicze, posty, zabiegi.Przewidywany koszt udziału

Koszt udziału: 310,00 zł (w tym VAT) + opłata za pobytZapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl

Więcej na: www.benedyktyni.eu