Judaizm i chrześcijanstwo - problem rozejścia się dróg

Data rozpoczęcia: 08 listopada 2012 godz. 15:00
Data zakończenia: 08 listopada 2012 godz. 16:30
Miejscowość: Kraków
Organizator: MIED UPJPII, MSZ, KLub Chrześcijan i Żydów \"Przymierze\"
Kontakt:
mied@upjp2.edu.pl; tel. 12 430-07-50
Udział: Bezpłatny

Wykład ks. prof. dr. hab. Łukasza Kamykowskiego wygłoszony w ramach całorocznego cyklu "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich".