Konferencja "Śmierć inna niż myślicie? Nauki humanistyczne o śmierci"

Data rozpoczęcia: 12 maja 2011 godz. 10:00
Data zakończenia: 13 maja 2011 godz. 19:00
Miejscowość: Kraków
Organizator: Koło Naukowe Studentów Wydziału Filozofii WSF-P Ignatianum w Krakowie
Kontakt:
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie
knswf@wp.pl
Udział: Bezpłatny

Szczegółowy program na http://filozofia.deon.pl/

 

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie