Mobbing w białych rękawiczkach

Data rozpoczęcia: 16 listopada 2011 godz. 09:30
Data zakończenia: 16 listopada 2011 godz. 13:00
Miejscowość: Kraków
Organizator: ks. dr Robert Nęcek
Udział: Bezpłatny

Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

 

"Mobbing w białych rękawiczkach"

 

 

PROGRAM:

 

Wtorek, 15 listopada 2011

 • 14.30 – 14.40 Powitanie Uczestników i Gości – rektor UPJPII, ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII.
 • 14.45 – 15.00 Wprowadzenie do konferencji – kard. dr Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII.
 • 15.00 – 15.20 Minister Elżbieta Radziszewska, minister ds. Równego Statusu Kobiet ii Mężczyzn – Działania rządu w sprawie przeciwdziałania mobbingowi.
 • 15.25 – 15.55 ks. dr Robert Nęcek, UPJPII, główny organizator konferencji, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej – Mobbing efektem patologii w strukturach pracy.

PRZERWA NA FILIŻANKĘ KAWY 16.00 – 16.30

 • 16.30 – 16.50 prof. Bohdan Wasilewski, Instytut Psychosomatyczny w Warszawie – Medyczne i psychologiczne następstwa mobbingu.
 • 16.55 – 17.15 prof. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński – Zjawisko mobbingu w perspektywie psychologii komunikowania społecznego.
 • 17.20 – 18.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

 

Środa, 16 listopada 2011

 • 9.30 – 9.50 red. Anna Żurek, Telewizja Polska – Mobbing w mediach, czyli dziennikarz w szponach zależności i politycznego nakazu.
 • 9.55 – 10.15 dr Michał Chakowski, Uniwersytet Warszawski – Wewnętrzna polityka antymobbingowa. Aspekty organizacyjno-prawne.
 • 10.20 – 10.40 ks. prof. Jan Orzeszyna, UPJPII – Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu.

PRZERWA NA FILIŻANKĘ KAWY 10.45 – 11.10

 • 11.15 – 11.35 dr Krystyna Kmiecik-Baran, prorektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i NSZZ Solidarność – Społeczne aspekty mobbingu.
 • 11.40 – 12.00 mec. Wojciech Musialik z Kancelarii Radców Prawnych – Mobbing – przegląd orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego ze szczególnym uwzględnieniem trudności dowodowych w procesie.
 • 12.05 – 12.25 mgr Teresa Turowska, przedstawiciel handlowy – Przykłady mechanizmów ukrytego mobbingu w korporacjach.
 • 12.30 – 13.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

PATRONAT MEDIALNY:

TVP 1, TVP Kraków, Gazeta Wyborcza, Gazeta – Praca, Dziennik Polski, Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Tygodnik Powszechny, Portal Deon, Portal Franciszkańska3.