XXVII Ogólnopolskie Forum Młodych

Data rozpoczęcia: 15 listopada 2011 godz. 19:00
Data zakończenia: 18 listopada 2011 godz. 12:30
Miejscowość: Wrocław
Organizator: Papieski Wydział Teologiczny
Udział: Bezpłatny

Koło Teologiczne Studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XXVII Ogólnopolskim Forum Młodych, które odbędzie się w dniach 16 – 18 XI 2011 roku. Temat tegorocznego Forum brzmi: „Znajdź swoje miejsce (w) Kościele”.

Prelekcje, konwersatoria, panele dyskusyjne mają na celu wyjaśnienie niektórych podstaw dogmatycznych i fundamentalnych eklezjologii na tle współczesnych problemów społecznych, w których Kościół zajmuje odpowiednie stanowiska w trosce o człowieka i jego godność. Swoje prelekcje wygłoszą zarówno księża profesorowie naszego wydziału, jak i przedstawiciele wielu obszarów życia, których łączy przynależność do Kościoła. Podczas tego wydarzenia nie zabraknie czasu na wspólną modlitwę, a centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Poza wykładami w ramach organizowanego sympozjum odbędzie się spektakl teatralny Teatru A, oraz Nabożeństwo Słowa Bożego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.seminarium.wroclaw.pl oraz www.facebook.com/forum2011