Modlitwa dzieci Boga - skupienie w milczeniu

Data rozpoczęcia: 04 grudnia 2020 godz. 18:00
Data zakończenia: 06 grudnia 2020 godz. 12:00
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Centrum Duchowości Sacre Coeur
Kontakt:
s. Renata Ryszkowska rscj
centrum@siostry-sc.pl
kom. 608 713 103
www.rekolekcje-sc.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 220 zł

Zapraszamy do spotkania z Bogiem Ojcem, poprzez rozważanie modlitwy "Ojcze nasz" oraz refleksję nad naszym osobistym doświadczeniem Boga jako Ojca i siebie jako Jego dzieci.

Będzie prowadzone metodą ignacjańską dlatego od piątkowego wieczora do niedzielnej Eucharystii będzie obowiązywało milczenie. Będzie także możliwość indywidualnej rozmowy z osoba prowadzącą.