„Pojednanie ze sobą – Pojednanie ze światem – Pojednanie z Bogiem”. Rekolekcje Franza Jalicsa z bibliodramą

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2020
Data zakończenia: 30 sierpnia 2020
Miejscowość: Izabelin
Kontakt:
chrudzimska@yahoo.com

tel. 515 701 697
Udział: Płatny
Koszt udziału: 600 zł

Pojednanie ze sobą – Pojednanie ze światem – Pojednanie z Bogiem”

Rekolekcje Franza Jalicsa z bibliodramą

27 – 30 sierpnia 2020 

Dom Rekolekcyjny, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Brzozowa 75 Laski, 05-080 Izabelin

Program rekolekcji:

Początek: 27 sierpnia, g. 18.00 – kolacja

Zakończenie: 30 sierpnia, g. 21.00 (spotkanie zamykające po kolacji)

Przedpołudnie (9.00-13.00): warsztaty bibliodramy

Popołudnie (15.00-18.00): medytacja

Wieczór (20.00): refleksja w grupie

Prowadzenie:

Peter Varga (uczeń Franza Jalicsa, superwizor psychodramy, założyciel Węgierskiego Towarzystwa Bibliodramy, profesor germanistyki na uniwersytecie w Budapeszcie)

Beata Chrudzimska (trenerka bibliodramy, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Bibliodramy, asystentka psychodramy (w Polskim Instytucie Psychodramy), nauczycielka religii, doktorantka na Wydziale Teologii UKSW)

Koszt: 600 zł. (noclegi+wyżywienie+prowadzenie)

Franz Jalics jest jezuitą, który opracował na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń własną metodę rekolekcji kontemplatywnych. Jest to droga prostej modlitwy prowadzącej do bliskości i zjednoczenia z Bogiem. Medytacja, której uczy Jalics, to modlitwa imieniem Jezus. Tę prostą modlitwę łączy on  z ćwiczeniami uważności, uwrażliwieniem na naturę i wejście w kontakt z własnym ciałem szczególnie poprzez oddech. W procesie  świadomego odkrywania prawdy o sobie i swojej relacji do Boga pomaga bibliodrama, która pozwala doświadczać słowa Bożego poprzez drugiego człowieka i grupę. Rekolekcje będą miały miejsce w położonym w lesie słynnym domu sióstr franciszkanek w Laskach.

Eucharystię będzie z nami celebrował Kazek Mały Brat Jezusa.