Rekolekcje ignacjańskie o Sercu Maryi

Data rozpoczęcia: 01 stycznia 2021 godz. 18:00
Data zakończenia: 06 stycznia 2021 godz. 13:00
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Centrum Duchowości Sacre Coeur
Kontakt:
s. Renata Ryszkowska;
kom. 608-713-103;
centrum@siostry-sc.pl
www.rekolekcje-sc.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 420 zł a w jedynce 520 zł.

Maryja, które Serce najpełniej było zjednoczone z Sercem Jej Syna pewnie prowadzi nas do życia w upodobnieniu do Serca Jezusa. Medytując nad postawami Maryi, razem z Nią rozważając w sercu Słowo, uczymy się otwierać na Boże prowadzenie w naszym osobistym życiu.

Rekolekcje te będą w dynamice Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego. Zapraszamy na nie osoby, które są już na tej drodze, jako na rekolekcje tematyczne lub odprawiły przynajmniej Fundament ĆD i pragną pogłębić doświadczenie miłości Pana Boga i zawierzenia Jemu w swoim życiu.