Rekolekcje kapłańskie

Data rozpoczęcia: 06 czerwca 2011
Data zakończenia: 08 czerwca 2011
Miejscowość: Bielsko-Biała
Organizator: Osoby świeckie i kapłani będący członkami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Kontakt:
organizatorzy@rekolekcje.bielsko.pl
Udział: Płatny

Rekolekcje poprowadzą OO. Enrique Porcu i Antonello Cadeddu.

 

UWAGA: Do 20 kwietnia zapisujemy Księży z Diecezji Bielsko-Żywieckiej w pierwszej kolejności, po 20 kwietnia lista będzie otwarta także dla kapłanów spoza naszej Diecezji.

 

Więcej informacji: www.rekolekcje.bielsko.pl