Rekolekcje o walce duchowej

Data rozpoczęcia: 20 października 2011
Data zakończenia: 23 października 2011
Miejscowość: Gorzędziej nad Wisłą (k. Tczewa)
Organizator: Dom rekolekcyjny Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
Kontakt:
Dom Rekolekcyjny "Pod opieką św. Józefa"
Koordynator: o. Grzegorz Góra OCD
ul. Ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej k. Tczewa, 83-120 Subkowy

tel. 58 536 84 34
kom. 604 423 120
rekolekcje@karmelicibosi.pl
www.karmelicibosi.pl
Udział: Płatny

"Oblecz duchową zbroję Bożą. O walce duchowej na przykładzie Świętych Karmelu".


Życie jest nieustanną walką. Walką z grzechem, nałogami, szatanem. Walką o życie duchowe, wolność, spokój sumienia i życie wieczne. W walce wychodzą na jaw wszystkie ludzkie słabości, dlatego trzeba "oblec duchową zbroję, by móc ostać się wobec podstępnym zakusów diabła" (Ef 6, 11). Przykładem niechaj staną się dla nas Święci i Błogosławieni Karmelu.
Prowadzący: o. Krzysztof Piskorz OCD, Marek Woś - redaktor portalu www.egzorcyzmy.katolik.pl