Rekolekcje odnowienia wiary

Data rozpoczęcia: 06 stycznia 2012
Data zakończenia: 08 stycznia 2012
Miejscowość: Kraków-Tyniec
Kontakt:
Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: od 334 zł do 470 zł ( z VAT)
 Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

O. Andrzej Haase OSB – pochodzi z Gdyni. W 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie i przez 16 lat pracował w parafiach Trójmiasta. W tym czasie odbył licencjackie studia specjalistyczne z teologii biblijnej w Akademii Teologii Katolickiej oraz doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2008 r. wstąpił do opactwa tynieckiego, a w lipcu 2010 r. złożył śluby czasowe. Obecnie pełni funkcję sekretarza Wydawnictwa TYNIEC.

——————————————————————————————————————————————

Terminy

6-8.01.2012
11-13.05.2012
Rozpoczęcie: piątek – godz. 17.00, zakończenie: niedziela – godz. 14.00

Motto

…odnawiać się duchem w waszym myśleniu (Ef 4,23)

Jeśli chcemy zrobić jeszcze coś dobrego ze swoim życiem, trzeba nam rosnąć przez głębsze poznanie Boga (Kol 1,10). To konsekwencja wyboru Chrystusa za Mistrza i Przyjaciela. Zapraszamy do udziału w „Rekolekcjach odnowienia wiary”, by „słuchać nauk Mistrza i nakłaniać ku nim ucho swego serca” (Reguła św. Benedykta, Prolog).

Adresaci

Osoby, które pragną głębszej przyjaźni z Chrystusem.

Opłata za pobyt i program rekolekcyjny

od 334 zł do 470 zł ( z VAT) w zależności od standardu noclegu.