Rekolekcje z postem wg Hildegardy

Data rozpoczęcia: 12 marca 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 18 marca 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Kraków-Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
Zapisz się:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 620,00 zł + opłata za pobyt
 Prowadzący:

————————————————————————————————————————————

Alfreda Walkowska - absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; od ponad piętnastu lat popularyzuje w Polsce wiedzę o osobie i dziele średniowiecznej niemieckiej wizjonerki św. Hildegardy z Bingen. Działalność naukową łączy z prowadzeniem Polskiego Centrum św. Hildegardy z siedzibą w Legnicy, gdzie system leczenia świętej znajduje praktyczne zastosowanie, którego celem jest przywracanie harmonii ciała i ducha przy użyciu w pełni naturalnych metod. Obecnie jest jedynym dyplomowanym terapeutą medycyny św. Hildegardy w Polsce.

————————————————————————————————————————————O. Jan Paweł Konobrodzki OSB –pochodzi z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Pracował w parafii tynieckiej jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Przez wiele lat opiekował się starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiuje homiletykę. Obecnie jest sekretarzem opactwa oraz pierwszym kantorem konwentu.————————————————————————————————————————————

O. Jacek Paszko OSB – pochodzi z Krakowa. W opactwie tynieckim od 1978 r., śluby wieczyste złożył w 1982 r., święcenia kapłańskie przyjął w roku 1985. Studiował teologię duchowości w Papieskiej Akademii Teologicznej. Studia uwieńczył doktoratem w 1991 r.————————————————————————————————————————————

Terminy:

10-16.10.2011
12-18.03.2012 (rozpoczęcie 12.03 o godz. 17.00; zakończenie 18.03 o godz. 14.00)
22-28.04.2012 (rozpoczęcie 22.04 o godz. 17.00; zakończenie 28.04 o godz. 14.00)


Adresat

W rekolekcjach mogą wziąć udział wszyscy dorośli, którym nie przeszkadza choroba i pragną doświadczyć duchowej jedności modlitwy i postu. Przeciwwskazania do podjęcia postu wg Hildegardy to: nerwice, choroby psychiczne, ostre infekcje, wyniszczenie organizmu spowodowane chorobą nowotworową, gruźlica, ogólny bardzo zły stan zdrowia, a także melancholia, pycha, brak umiaru, niestałość.Zarys tematu

Jeżeli masz problem z modlitwą, zacznij pościć – ta sentencja o. Piotra Rostworowskiego wyraża odwieczną mądrość, która pozostaje aktualna. Od najdawniejszych czasów post należał do podstawowych praktyk religijnych. Dzisiaj praktykują go także ludzie w innych, pozareligijnych celach. Jednak ścisłe powiązanie postu, jałmużny i modlitwy potwierdzają wszystkie religijne tradycje i epoki.

Podczas tygodniowych rekolekcji podejmujemy post polegający na ograniczeniu się jedynie do picia soków i napojów (woda, różne herbaty). Post wg św. Hildegardy służy leczeniu zarówno duszy, jak i ciała. Właściwie przeprowadzony w sposób łagodny i bezpieczny oczyszcza ciało i duszę przy zachowaniu pełnej witalności, dobrego samopoczucia i nastroju bez odczucia głodu.Przygotowując się do rekolekcji z postem prosimy:

odwiedzić lekarza pierwszego kontaktu (jeśli jest taka potrzeba) i poprosić o opinię na temat zdolności do podjęcia postu,
powiadomić o chorobach przewlekłych i zabrać ze sobą wystarczającą ilość leków zalecanych przez lekarza,
zastosować 2-3 dniową dietę wprowadzającą – dużo jabłek – najlepiej pieczonych lub gotowanych, orkisz, ograniczyć białko zwierzęce.


Post przebiega według sprawdzonych reguł św. Hildegardy:

dieta postna – podstawę tworzy orkisz, wywary warzywne, owocowe, herbaty ziołowe.
wykłady z zakresu nauki św. Hildegardy z Bingen.
poszukiwanie harmonii ducha – codzienna Msza św., medytacja, refleksje o życiu chrześcijańskim, możliwość spowiedzi św.
dużo świeżego powietrza – spacery, wycieczki.
wskazana rezygnacja z alkoholu, nikotyny, kawy prawdziwej, leków, których zażywanie nie jest konieczne.
należy zabrać ze sobą: strój sportowy, wygodne obuwie, termofor i swój ulubiony kubek (lepiej większy) do picia.


Każda seria rekolekcyjna ma inny temat duchowych refleksji. Uczestnicy rekolekcji są zapraszani do udziału w modlitwie liturgicznej mnichów, do indywidualnej medytacji, wprowadzani w osobiste czytanie Pisma Świętego oraz włączają się w przygotowanie napojów. Każdy uczestnik ma możliwość indywidualnej rozmowy z mnichem.


Przewidywany koszt udziału:

620,00 zł + opłata za pobyt


Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl

Więcej na: www.benedyktyni.eu