Skupienie wielkopostne: Kimże On jest?

Data rozpoczęcia: 15 marca 2024
Data zakończenia: 17 marca 2024
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Centrum Duchowości Sacre Coeur
Kontakt:
ul. Taneczna 65
02-829 Warszawa
tel. 518 222 206
e-mail: centrum@siostry-sc.pl
www.rekolekcje-sc.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 400 zł

Przyglądając się czterem portretom Jezusa rozrysowanym w czterech Ewangeliach kanonicznych, chcemy dotrzeć do Niego samego i do momentu, w którym to pytanie uczniów Jezusa, będących świadkami Jego cudów i nauczania, stanie się też ważnym pytaniem naszego życia. Kimże On jest? - dla nas dziś - żyjących 2000 lat po opisywanych na kartach Ewangelii wydarzeniach. Konferencje będą wprowadzeniem do czterech Ewangelii kanonicznych, ich charakterystyki, a przez to do obrazu Jezusa, który poszczególni autorzy chcieli pokazać swoim odbiorcom. Z tym Jezusem będziemy się spotykać i głębiej Go poznawać na medytacji, a pogłębiając relację z Nim będziemy uczyli się odnajdywać ślady Jego obecności w naszej codzienności.

 

Skupienie poprowadzi dr hab. Barbara Strzałkowska. Dr hab.

 

Barbara Strzałkowska DSSH, prof. UKSW – kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW; wieloletni wykładowca i popularyzator Pisma Świętego; w latach 2008-2013 sekretarz a od 2023 członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich; autorka i redaktor naukowy książek biblijnych oraz artykułów naukowych; inicjator i kierownik kierunku Chrześcijańska turystyka religijna; ceniony przewodnik pielgrzymek po Ziemi Świętej i krajach biblijnych.