Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa

Data rozpoczęcia: 02 czerwca 2011 godz. 09:00
Data zakończenia: 02 czerwca 2011 godz. 17:00
Miejscowość: Kraków
Organizator: WT UPJPII
Kontakt:
ul. Podzamcze 8, Kraków
Udział: Bezpłatny

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski

 

STOSOWNOŚĆ CELIBATU W RELACJI DO KAPŁAŃSTWA

 

które odbędzie się w Krakowie 2 czerwca 2011 r. przy ul. Podzamcze 8.

 

Program sympozjum:
9.00 Przywitanie i wprowadzenie
Słowo JE ks. kard. Stanisława Dziwisza i JM ks. rektora dra hab. Władysława Zuziaka, prof. UPJPII

AKTUALNOŚĆ DEBATY O CELIBACIE
9.15-9.35 ks. dr hab. Henryk Sławiński, Współczesne kontrowersje wokół celibatu

 

ZAGADNIENIA ANTROPOLOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE

9.35-9.55 ks dr Witold Dorsz, Celibat w kontekście personalistycznej filozofii miłości
9.55-10.15 ks. prof. Janusz Mastalski, Psychopedagogiczne uwarunkowania celibatu
10.15-10.35 ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Seksualność ludzka a wymóg celibatu
(dyskusja do 10.45)

 

ASPEKTY BIBLIJNE I PATRYSTYCZNE
10.45-11.05 ks. dr Wojciech Węgrzyniak, Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w Starym Testamencie
11.05-11.25 ks. prof. Roman Pindel, Wymowa nowotestamentowych tekstów o stanie cywilnym pasterzy Kościoła
11.25-11.45 o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, Celibat w nauczaniu autorów epoki patrystycznej
(dyskusja do 12.00)
Anioł Pański i przerwa na kawę do 12.20

 

PERSPEKTYWA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNA
12.20-12.40 ks. dr hab. Grzegorz Ryś, rektor WSDAK w Krakowie, Historia celibatu – momenty zwrotne
12.40-13.00 ks. dr Damian Wąsek, Spór o celibat w listach Abelarda i Heloizy – studium przypadku
13.00-13.20 ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII, Stosowność czy niezbywalność celibatu kapłańskiego? Perspektywy rozwoju kwestii
13.20-13.40 ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Teologie celibatu i sakramentu święceń: możliwe punkty konwergencji
(dyskusja do 14.00)
14.00 - 15.10 Przerwa obiadowa

 

PROBLEMATYKA DUCHOWA I PRAWNA
15.10-15.30 ks. dr hab. Wojciech Zyzak, Argumentacja za celibatem w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI
15.30-15.50 ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII, Asceza celibatu
15.50-16.10 ks. prof. Ireneusz Werbiński, Celibat jako charyzmat w Kościele rzymskokatolickim
16.10-16.30 ks. dr Andrzej Sosnowski CR, Dyspensa od celibatu z uwzględnieniem najnowszych norm prawnych
16.30-17.30 Dyskusja panelowa z udziałem igumena Evfrosina Bilasha, dra teologii prawosławnej (Uniwersytet Odesski, Ukraina); ks. dra Grzegorza Strzelczyka (UŚ); ks. dra hab. Jana Daniela Szczurka, prof. UPJPII; ks. dra hab. Tadeusza Kałużnego (UPJPII).

 

17.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE
Podsumowanie - ks. dr hab. Henryk Sławiński
Przemówienie na zakończenie sympozjum - ks. dziekan WT UPJPII