Tynieckie warsztaty antydepresyjne

Data rozpoczęcia: 08 marca 2012 godz. 17:00
Data zakończenia: 11 marca 2012 godz. 14:00
Miejscowość: Kraków-Tyniec
Organizator: Benedyktyński Instytut Kultury "Chronić dobro"
Kontakt:
Zapisz się:
tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl
Udział: Płatny
Koszt udziału: 270,00 zł + opłata za pobyt

Prowadzący:

——————————————————————————————————————————————

dr Ewa Rudzka-Jasińska – ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Pierwsze lata pracy zawodowej związane ze specjalizacją z zakresu Chorób Wewnętrznych przepracowała w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Barbary w Sosnowcu. Od 1993 r. związana z Centrum Psychiatrii w Katowicach. Wiele lat poświęciła działaniom na polu rehabilitacji i readaptacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym prowadzenie Oddziału Dziennego w Sosnowcu i Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej w Northumberland w Północnej Anglii. Od roku pracuje w Oddziale Leczenia Depresji w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Zajmuje się leczeniem zaburzeń nastroju i uzależnieniami.

——————————————————————————————————————————————

O. Jan Paweł Konobrodzki OSB –pochodzi z Wołomina. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ojca Św. Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987. Pracował w parafii tynieckiej jako wikary, następnie w wydawnictwie Tyniec. Przez wiele lat opiekował się starszymi i chorymi współbraćmi w klasztorze. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT. Studiuje homiletykę. Obecnie jest sekretarzem opactwa oraz pierwszym kantorem konwentu.——————————————————————————————————————————————


Terminy

22-25.09.2011

15-18.12.2011

12-15.01.2012

8-11.03.2012

Rozpoczęcie: godz. 17.00; zakończenie: godz. 14.00


Adresat

Osoby przygnębione, w stanach zniechęcenia, w apatii oraz członkowie rodzin, osoby pragnące towarzyszyć, pomagać innym w wychodzeniu z cierpienia.


Zarys tematu

Zdajemy sobie sprawę z narastających problemów związanych z zaburzeniami nastroju (depresja), funkcjonowania życiowego (uzależnienia) i deficytem wiary. Wiemy też, jak szerokie kręgi zataczają konsekwencje tych zaburzeń: cierpi nie tylko osoba dotknięta, ale także jej rodzina, znajomi i bliscy, pojawiają się problemy w pracy i zdrowiu fizycznym.

Będąc świadomymi w/w zjawisk chcemy im wyjść naprzeciw i podjąć próbę połączenia nauki z duchowością. Nasze doświadczenia wskazują na psychoedukację jako metodę dobrze sprawdzającą się w poszerzaniu wiedzy i poczucia bezpieczeństwa. Redukcja lęku zwiększa samoodpowiedzialność i samorealizacje. Chcemy też zaprezentować jedną z metod psychoterapii depresji (i innych zaburzeń), jaką jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT).

Miejsce odbywania się warsztatów, opactwo tynieckie gwarantuje, że będą one okazją do umocnienia swojej wiary (a to ona przecież czyni cuda) i do odświeżenia swojej relacji z Bogiem.Program warsztatów antydepresyjnych 8 – 11 marca 2012:

Czwartek - 17.00 Sesja I:

Spotkanie powitalne:
• przedstawienie się,
• przedstawienie szczegółów programu,
• podzielenie się własnymi oczekiwaniami wobec warsztatów

18.00 Kolacja
19.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory (w kościele)
19.40 Medytacja (kaplica na Opatówce)
20.15 KompletaPiątek

6.00 Modlitwa z mnichami – Jutrznia
6.30 Msza św. konwentualna
7.10 Medytacja indywidualna
7.30 Śniadanie

9.00 Sesja II:

Tematy wprowadzające

• pojęcie zdrowia i choroby,
• funkcje i dysfunkcje psychiczne,
• rytmy biologiczne,
• obszary, na których może się objawić depresja,
• dyskusja,

11.45 Nabożeństwo Słowa Bożego (kaplica na Opatówce)
12.50 Modlitwa południowa
13.00 Obiad
14.00 Zwiedzanie klasztoru
15.00 Modlitwa z mnichami – Godzina czytań

16.00 Sesja III:

• Biblia o depresji
• Trening Jakobsona

18.00 Kolacja
19.00 Modlitwa z mnichami – Nieszpory
19.40 medytacja,
20.15 KompletaSobota
6.00 Modlitwa z mnichami – Jutrznia
6.30 Msza św. konwentualna
7.10 Medytacja indywidualna
7.30 Śniadanie

9.00 Sesja IV:

Depresja
• definicje klasyfikacje,
• przyczyny, przebieg,
• spektrum zaburzeń afektu,

11.45 Nabożeństwo Słowa Bożego (kaplica na Opatówce)
12.50 Modlitwa południowa
13.00 Obiad
15.00 Modlitwa z mnichami – Godzina czytań

16.00 Sesja V:

• Leczenie i profilaktyka depresji,
1. Czy leki są niezbędne? Po co zażywać leki w depresji?
2. Inne („pozafarmakologiczne”), biologiczne sposoby oddziaływania na depresje, fototerapia, rola światła,
3. Problematyka psychologiczna związana z depresją.
4. Psychoterapia i pomoc psychologiczna.
• Trening Jakobsona.

18.00 Kolacja
19.00 Modlitwa z mnichami – I Nieszpory Niedzieli
19.40 Medytacja (kaplica na Opatówce)
20.15 KompletaNiedziela

5.55 Modlitwa z mnichami – Jutrznia
6.30 Medytacja indywidualna
7.30 Modlitwa z mnichami – Godzina czytań
8.30 Śniadanie

9.15 Sesja VI:
podsumowanie, „100 pytań do psychiatry”
10.30 Msza św. konwentualna

12.00 Sesja VII:
pożegnanie, podzielenie się wrażeniami.
13.15 ObiadPrzewidywany koszt udziału

270,00 zł (w tym VAT) + opłata za pobyt


Zapisz się:

tel. (0-12) 688 5 450, recepcja@bik.benedyktyni.pl

Więcej na: www.benedyktyni.eu