Wspólnota Chrystusa Odkupiciela - spotkanie

Data rozpoczęcia: 17 września 2011 godz. 09:00
Data zakończenia: 17 września 2011 godz. 14:00
Miejscowość: Kraków
Organizator: Wspólnota Chrystusa Odkupiciela Człowieka
Kontakt:
Kraków, ul. Kopernika 2
tel. 514 426 396 - Janina

poczta elektroniczna: instodkupicielakrakow@gmail.com

poczta tradycyjna: skrytka pocztowa 51
30-964 filia U.P. Kraków 69
Udział: Bezpłatny

Comiesięczne spotkania Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka mają charakter modlitewno-formacyjny. Poruszana jest tematyka uświęcenia siebie i świata zgodnie z nauczaniem Vaticanum II, życia według trzech rad ewangelicznych i ośmiu błogosławieństw. Ponieważ wspólnotę tworzą zarówno tak zwani świeccy konsekrowani, jak i małżonkowie oraz osoby luźniej związane z grupą, formacja  i dyskusja wspólnotowa obejmuje szerokie spektrum zagadnień życia chrześcijańskiego.

Po odmówieniu jutrzni około godz. 9 następuje półgodzinna adoracja Najśw. Sakramentu, potem jest Msza św. z możliwością uczestnictwa w Sakramencie Pojednania a nastepnie odbywa się część formacyjno-dyskusyjna przy kawie z ciastem. Zakończenie przed godz. 14.

Wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem swojej formacji chrześcijańskiej serdecznie zapraszamy.

Strona Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka