Abiasz

Jest to imię biblijne pochodzenia hebrajskiego: Abia, Abija 'ojcem jest Jahwe'. W Biblii noszą je: drugi syn Samuela, będący sędzią w Beer-Szebie (1 Sm 8, 2n); syn Jeroboama I, króla Izraela, którego wczesną śmierć przepowiedział Achiasz (1 Krl 14, 1-18); głowa rodu kapłańskiego, do którego należał Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela (Łk 1, 5).

Czasem imię Abiasz mogło się mieszać z łacińskim Abiusem będącym starym gentilicium od nazwy rodu Abia.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Abias, gr. Abia, Abija, ros. Abija, Awija.

Abiasz
 obchodzi imieniny