Abigail

Jest to żeńskie imię biblijne pochodzenia hebrajskiego. Na gruncie hebrajskim miało znaczenie 'radość ojca'. Znane jest dobrze z historii o Dawidzie uciekającym przed Saulem. Zdaje się, że dzięki aluzji do wypowiedzi biblijnej Abigail: -Oto służebnica twoja będzie niewolnicą, aby umywała nogi sługom mego pana-, imię to używane jest w języku angielskim jako wyraz pospolity i oznacza 'garde-robianą'.

W Polsce nigdy nie zostało upowszechnione.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Abigail, ang. Abigille, ros. Awigeja.

Abigail to postać biblijna, znana z 1 Sm 25. Była niezwykle piękna i odznaczała się rozwagą oraz energią w przeprowadzaniu mądrych zamierzeń. Gdy jej zamożny, ale porywczy i złośliwy mąż obraził Dawida, ona uśmierzyła gniew tego ostatniego i przeszkodziła w zamierzonej zemście. Po śmierci męża z gotowością służki przystała na propozycję przyszłego króla i została jedną z jego żon. W martyrologiach jej nie wspominano, ale Ojcowie dopatrywali się w niej obrazu ludów pogańskich, poślubionych w Kościele Chrystusowi, albo też żywej zapowiedzi Nazaretańskiej Dziewicy, wyznającej swą służebną rolę. Nie należy jej mylić z Abigail, siostrą Serui (2 Sm 17, 25), ani też z Abichajil, żoną Abiszura (1 Krn 2, 29). Tu i ówdzie imię Abigail traktuje się jako jedno z imion chrześcijańskich.

Abigail
 obchodzi imieniny