Abiliusz (Abilio)

Imię to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie funkcjonowało najpierw jako cognomen (przydomek indywidualny), utworzone od nazwy miejscowej Abila, miasta w Celesyrii - stolicy regionu Abileny. Abilius - to pierwotnie 'pochodzący z Abili lub Abileny'.

W Polsce brak potwierdzeń jego występowania.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Abilius, wł. Abilio.

Abilio (Abiliusz) był trzecim biskupem Antiochii. Wiadomości o nim czerpiemy z pism Euzebiusza z Cezarei, który jednak jest tu powściągliwy i nie do sprawdzenia. Miał umrzeć około r. 98. Grecy go nie wpisali do swych synaksariów, ale Ado, który odnalazł go u Euzebiusza, umieścił go w swym martyrologium pod dniem 22 lutego.

Abiliusz (Abilio)
 obchodzi imieniny