Abisag (Abiszag)

Jest to biblijne imię żeńskie o niepewnym znaczeniu: nosiła je młoda dzieweczka-Szunemitka, któtra miała się opiekować starzejącym się Dawidem i -rozgrzewać go- (1 Krl 1, 3-4. 15). Po śmierci Dawida ubiegał się o nią jego syn Adoniasz (1 Krl 2, 13-25). W tekstach greckich zapisywane jest jako AbisagAbesach. W Polsce znamy je z Biblii i Godzinek, ale w Godzinkach pomieszane jest z imieniem Abisaj, które jest imieniem męskim (-...Abisaj prawego Dawida grzejąca...-).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Abisag, gr. Abisag, Abesach.

Abisag (Abiszag)
 obchodzi imieniny