Agapiusz

Znane jest z dziejów kultury starożytnej jako imię filozofa ateńskiego i gramatyka aleksandryjskiego.

W Polsce nie występuje (poza zakonami).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agapius, gr. Agápios.

Święci o tym imieniu nie są liczni, a poza tym przez historyków ledwo rozpoznawani. Wyjątek stanowi

Agapiusz (Agapios), męczennik z Cezarei Palestyńskiej. Zginął za wiarę 20 listopada 306 r. Gdy miał być wydany w amfiteatrze na pożarcie przez dzikie zwierzęta, ośmiu innych chrześcijan publicznie wyznało swą wiarę. Umęczono ich w kilka dni później. Wszystko to opowiedział nam w swym De martyribus Palestinae (r. VI) historyk Euzebiusz z Cezarei (269-340). Synaksaria wspominają Agapiusza 19 listopada.

Agapiusz
 obchodzi imieniny