Agilus

Jest to powstała na gruncie francuskim zdrobniała forma od imienia germańskiego AgiulfusAiulfus.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agilus, niem. Agil, Agilo, Eigilo.

Agilus (Ayeul) był początkowo mnichem w Rebais. Działał następnie na niwie misyjnej w Bawarii i Alemanii. W końcu został opatem w macierzystym opactwie. Zmarł około r. 650. Wspominano go 30 sierpnia.

Agilus
 obchodzi imieniny