Amonaria

Jest to imię pochodzenia grecko-łacińskiego, występujące przede wszystkim w Aleksandrii. Utworzone zostało jako cognomen od przydomka Dzeusa-Amm-niósa za pomocą sufiksu -arius, -aria tworzącego przymiotniki oznaczające pochodzenie, przynależność. W Aleksandrii było też w użyciu imię męskie Ammonarius, Ammonarion. Semantycznie Amonaria (lub Ammonaria) to 'przynależna Ammoniusowi, pochodząca od Ammoniusa'.

W Polsce imię nie jest używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Amonaria, Ammonaria, ang. Ammonaria, ros. Amonarija.

Amonaria
 obchodzi imieniny