Aninas

Imię to wywodzi się ze zgrecyzowanej postaci hipokorystycznej łacińskiego gentilicium Aninius, etymologicznie związanego z imieniem Anios - syna i kapłana Apollina w sanktuarium delijskim, lub z nazwą miejscową Aninia (zob. ANINIUSZ).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aninus, Aninas.

Aninas. Święty, znany pod tym imieniem, w niektórych zapisach występuje też jako Ananiasz. Pochodził z Syrii, znad Eufratu. Gdy miał lat szesnaście, stracił rodziców. Udał się wówczas na pustkowie i rozpoczął życie oddane kontemplacji. Z czasem wokół jego samotni powstała kolonia eremów. Zasłynął wówczas jakko cudotwórca. Zachowały się jego żywoty, ale nie wiemy, kiedy żył. Wspominano go 20 lutego lub 16 marca.

Aninas
 obchodzi imieniny