Aniniusz

Jest to imię łacińskie, genetycznie cognomen, które stało się gentilicium. Utworzone zostało od nazwy miejscowej Aninia. Aninius to 'pochodzący z Aninii'. W dziejach Rzymu zapisało się wielu wybitnych mężów noszących to gentilicium: np. Aninius Titus, Aninius Gaius.

W Polsce nigdy nie zostało upowszechnione.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aninius, Anninius, wł. Aninio, Anninio.

Aniniusz
 obchodzi imieniny