Ansbert

Jest to typowe imię germańskie (por. Anzelm, Ansgar, Answald itd.) złożone z elementów: Ans- (zob. np. ANSBALD) i -bert 'sławny'.

W Polsce nie występuje.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ansbertus, Obertus, fr. Ansbert, niem. Ansbert, Osbert.

Święci, którzy nosili to imię, nie są liczni. Repertoria wymieniają trzech. Tu krótko o tym, który, jak się wydaje, odegrał rolę najznaczniejszą:

Ansbert, biskup Rouen. Miał pochodzić z Chaussy-en-Vexin, ze znakomitego rodu Neustrii. Na dworze Chlotara III był referendarzem. Wrócił potem do klasztoru w Fontenelle, do którego wcześniej wstąpił. W r. 677 został tam opatem. W siedem lat później został następcą św. Audoena na stolicy biskupiej w Rouen. Zmarł w r. 695, zanim zdążył objąć swą stolicę. Wspominano go w dniu 9 lutego, ale także 9 marca i 1 kwietnia.

Ansbert
 obchodzi imieniny