Arras

Męczennice z Arras. To starożytne miasto Galii, ongiś siedziba biskupa, stało się w czasie rewolucji francuskiej widownią prześladowań. Miejscowe szarytki, obsługujące w mieście chorych i ubogich, wezwane zostały w r. 1791 do złożenia przysięgi konstytucyjnej. Potem ich dom przemianowano na Dom ludzkości i przydzielono im świeckiego dyrektora. Gdy ponownie odmówiły złożenia przysięgi, zostały aresztowane, a następnie przewiezione do Cambrai. Pod gilotyną zginęły 26 czerwca 1794 r.: przełożona Maria Magdalena Fontaine (ur. 1723) oraz siostry Maria Franciszka Lanel (ur. 1745), Maria Teresa Fantou (ur. 1747) i Joanna Gérard (ur. 1752). Wspomnienie obchodzono w dniu następnym. Męczennice beatyfikował w r. 1920 Benedykt XV.

Arras
 obchodzi imieniny