Artald (Artold)

Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego, w którego części pierwszej występuje element ten sam, co goc. arth 'mocny, silny, trwały', a w drugiej -walt / -wald, ten sam co w czasowniku waltan 'rządzić, panować'. Imię to występuje w Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse pod r. 1179.

W Polsce imię to nie jest używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Artaldus, Artoldus, fr. Artaud.

Święty, którego pod tym imieniem spotykamy w wykazach hagiograficznych, jest bodaj jedyny. Urodził się około r. 1101 na zamku w Valromey. Młodość spędził na dworze książąt sabaudzkich. W r. 1120 wstąpił do kartuzów w Porte. W dwanaście lat później wysłano go, aby w kraju swego dzieciństwa założył nową kartuzję. Powstała ona niedaleko Arvi-res. Artold był jej pierwszym przeorem. Gdy w sąsiedniej diecezji Belley zmarł biskup Reginald, wybrano go na jego następcę. Artold, chcąc uchylić się od tej godności, uszedł w góry, ale odszukano go i przynaglono do objęcia stolicy biskupiej (1188 lub 1184). Nie zasiadał na niej długo. Przedstawiając papieżowi swój wiek, w r. 1190 otrzymał odeń zwolnienie z obowiązków rządcy diecezji. Wróciwszy do Arvi-res, dokończył tam pobożnie swoich dni. Zmarł 6 października 1206 roku mając około 105 lat. U kartuzów czczony jest jako błogosławiony, natomiast w diecezji, której był biskupem, obdarzano go zawsze tytułem świętego.

Artald (Artold)
 obchodzi imieniny