Arystydes

Jest to imię pochodzenia greckiego, genetycznie patronimicum (imię odojcowskie) utworzone od imienia Aristaios. Aristeid-s to 'syn Aristaiosa'. Z historii starożytnej znamy Arystydesa (540-467 przed Chr.), ateńskiego wodza i męża stanu. Miał przydomek 'Sprawiedliwego', ponieważ był nieprzekupny.

W Polsce znane głównie z dziejów greckich. Imieniem tym nazywano także Stanisława Małachowskiego (1736-1809), marszałka Sejmu Wielkiego (Polski Arystydes).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Aristides, gr. Aristeid-s, wł. Aristide.

Arystydes. U Euzebiusza i Hieronima występuje jako autor apologii chrześcijańskiej, którą wręczyć miał cesarzowi Hadrianowi. Pismo długo uważano za zaginione, ale tekst ormiański, który opublikowali weneccy mechitaryści, a potem tłumaczenie syryjskie, odkryte na górze Synaj, oraz urywki greckie pozwoliły na odtworzenie całości i ustalenie jej autentyczności. Stwierdzono przy tej okazji, że apologię wręczono nie Hadrianowi, jak mylnie utrzymywał Euzebiusz, ale Antoninowi Piusowi, zapewne przed końcem 147 r. O samym apologecie, który miał być Ateńczykiem, nic ponadto nie wiemy. Do chrześcijańskiego kultu wprowadził go Ado. Dzięki niemu znalazł się w Martyrologium Rzymskim pod dniem 31 sierpnia.

Arystydes
 obchodzi imieniny