Atenogenes

Jest to imię złożone pochodzenia greckiego, z kręgu imion teoforycznych. W pierwszym członie występuje imię greckiej bogini Ateny, a w drugiej rzeczownik -génos / -gén-s 'ród, plemię'. Rzeczownik ten występował w 80 imionach greckich jako ich człon drugi, np. Aristhogén-s, Diogén-s.

W Polsce nigdy nie zostało upowszechnione.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Athenogenes, gr. Ath-nogén-s.

Atenogenes był współbiskupem (chorepiscopus) w Sebaście, w Armenii. Razem z wieloma wyznawcami skazany został za wiarę na śmierć w płomieniach. Idąc na miejsce stracenia, śpiewał hymn o Duchu Świętym, który jego uczniowie przyjęli jako jego testament. Stało się to zapewne w czasie prześladowania Dioklecjańskiego. Wspomnienie Grecy i Syryjczycy obchodzili 16 lub 17 lipca. Martyrologium Hieronimiańskie wspominało całą grupę w dniu 24 lipca.

Atenogenes
 obchodzi imieniny