Attilan(Us)

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, od cognomen utworzonego na podstawie barbarzyńskiej (gockiej); podstawę imienia stanowi wyraz Attila będący spieszczeniem wyrazu Atta 'ojciec'. Attila to 'ojczulek', a Attilanus to 'należący do ojczulka'.

W Polsce imię Attilanus nigdy nie było używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Attilanus.

Attilan (Attilanus, San Atilano) był pierwszym biskupem Zamory, w dawnej Luzytanii (Portugalii). Żył niewątpliwie w początkach X stulecia, ale późniejsi panegiryści, wprowadzając w błąd wielu, przesuwali jego pontyfikat daleko wstecz. Znamy go przede wszystkim z Vita S. Froilani (BHL 3180), ale to nie dostarcza nam danych dla ustalenia chronologii życia i pontyfikatu. Jeszcze mniej pewnych wskazówek odnajdujemy w Vita Attilani (BHL 745). Był uczniem wymienionego świętego, może także przeorem w Moreruela. Na stolicę biskupią wstąpił w r. 909. Kiedy zmarł, nie wiemy. Wspominano go w dniu 5 października.

Attilan(Us)
 obchodzi imieniny