Auzyl

Imię to wywodzi się z języka łacińskiego. Jest to genetycznie nomen gentilicium (imię rodu) Auxilius, Ausilius, czyli należący do rodu (gens) Auxilia. Imię rodowe Auxilia (w formie męskiej Auxilius) wiąże się etymologicznie ze słowem pospolitym auxilium, -ii, 'pomoc, ratunek, posiłki, siła zbrojna'. Auxilia tworzyli najemnicy i poddani z terenów wcielonych do imperium rzymskiego (przede wszystkim po wojnach punickich). Na gruncie chrześcijańskim imię to wiąże się z jednym z tytułów Najśw. Maryi Panny, tj. Maria Auxiliatrix (Wspomożycielka). Obok imienia męskiego jest też żeńskie Auzylia (Ausilia).

W Polsce nigdy się nie upowszechniły.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ausilius, Auxilius, fr. Ausile, wł. Ausilio.

Nieco dokładniejsze repertoria hagiograficzne wymieniają trzech świętych pod tym imieniem. Jeden z nich, męczennik antiocheński, jest członkiem grupy, o której będzie jeszcze mowa. Inny to rzekomo biskup irlandzki, ale nie wiadomo, czy w literaturze hagiograficznej nie znalazł się dzięki interpolacji. Kilka słów poświęcamy wyłącznie trzeciemu:

Auzyl, biskup z Galii. Umiejscawiano go we Fréjus i identyfikowano z Antoliuszem, mnichem leryneńskim, którego wezwano na jakąś stolicę biskupią i o którym wspomina Apolinary Sydoniusz. Brak również podstaw do pasowania go na męczennika z czasów króla Wizygotów Euryka. Dobrze natomiast zaświadczony jest jego stosunkowo wczesny kult. Czczono go zwłaszcza w Callas, w pobliżu Fréjus, a wspominano w dniu 26 stycznia.

Auzyl
 obchodzi imieniny