Barok (Barrak, Barnic, Barruk)

Jest to imię pochodzenia celtyckiego. Postać Barruk (Baruch) jest nawiązaniem do imienia, znanego z Biblii, proroka Barucha. Chrześcijańscy Celtowie (przede wszystkim mnisi iroszkoccy) swoje imiona etniczne identyfikowali z bliskobrzmiącymi imionami biblijnymi lub też grecko-rzymskimi, np. Malachiasz - Mael Maedoc, Bean - Mo Bioc itp.

W Polsce imię nie poświadczone.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Barruc, Barnok, Barroc, ang. Barnoc, Branoc.

Barok, mnich irlandzki. Był podobno uczniem św. Kadoka, opata z Llancarvan, w hrabstwie Glamorgan. Trudno ustalić chronologię ich życia. Wolno przypuszczać, że powiązanie Baroka z Kadokiem było zabiegiem sztucznym, częstym w hagiografii irlandzkiej, która chętnie grupowała swych świętych w grona krewnych lub przyjaciół. Najbardziej prawdopodobne jest to, że był anachoretą na wysepce, która od niego wzięła swą nazwę. Żył może około r. 700. Wspominano go w różnych terminach, najczęściej 29 listopada.

Barok (Barrak, Barnic, Barruk)
 obchodzi imieniny