Berach

To męskie imię pochodzenia celtyckiego, w piśmiennictwie występujące w postaciach: Berach, Bearach. Jego spieszczeniami są formy: Berchan, Bearchan, Barhan, a postacią zanglicyzowaną Barry.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Berachus, ang. Berach, Barry, Barhan, Barchan, Bearchan, fr. Berach.

W gąszczu hagiografii irlandzkiej pojawia się co najmniej dwóch świętych tego imienia. Tylu przynajmniej zdołano wyraźniej wyodrębnić. Jednym był opat z Bangor, zmarły około r. 660, a wspominany w dniu 21 kwietnia. Bardziej sławnym stał się:

Berach z Cluain Corpthe. Żył pod koniec VI i na początku VII stulecia. Istnieją dwa jego Żywoty: łaciński (BHL 1168) oraz irlandzki, ale nie wydają się czerpać z relacji wczesnych i nie zawierają szczegółów, które pozwoliłyby na ustalenie chronologii życia świętego. Urodzić miał się niedaleko Cluain Conmaicne. Był uczniem św. Coemgena. Potem udał się do eremu. W Muzeum Akademii Nauk w Dublinie po dziś dzień pokazują krzyż, którym miał się posługiwać. Należy go zapewne utożsamiać z Berachem, którego czczą jako lokalnego świętego w szkockim Kilberry. Wspominany jest w dniu 15 lutego.

Berach
 obchodzi imieniny