Bertuin (Bertwin)

Jest to imię pochodzenia germańskiego z grupy dwuczłonowych imion złożonych. Człon pierwszy to element bert- / berth- 'jaśniejący, szlachetny, sławny, znakomity', a drugi -win 'przyjaciel'.

Z Polski brak poświadczeń.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bertuinus, Berthuinus, Bertwinus, fr. Berthevin, niem. Bertwin.

Bertuin z Malonne. Wedle późnych opowieści hagiograficznych (BHL 1306-1310) z pochodzenia miał być Anglosasem, wychowanym w klasztorze w Outwell. Tam też rzekomo został biskupem. Chęć podróżowania albo też zamiary misyjne skłoniły go potem do przeprawienia się na kontynent. Pielgrzymował do Rzymu, zwiedził wiele krajów, w końcu, kierując się licznymi objawieniami, dotarł do Namur. Udał się jeszcze w górę Sambry i w Malonne założył klasztor, który później zniszczyli Normanowie. Kiedy się to stało- Dyskutują historycy. Jedni opowiadają się za VII, inni za VIII stuleciem. Podobnie rzecz ma się ze wzmiankowanymi Żywotami świętego. Wspominano go w dniu 11 listopada, później także 16. lub 27. tego miesiąca.

Bertuin (Bertwin)
 obchodzi imieniny