Betto

Imię to interpretować by można jako spieszczenie przez zgrubienie (tzw. augmentativum) imion dwuczłonowych germańskich z pierwszym elementem bed- / bet- / bad- / bat- 'wojna, walka'.

Z Polski brak poświadczeń.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., Betto, Betton, fr. Betton.

Betto, biskup Auxerre. Pochodził z Sens i był krewnym biskupa Ewrarda. Wcześnie wstąpił do stanu duchownego. Wcześnie też został opatem u Św. Herakliusza w Sens. Był następnie przeorem u benedyktynów w Saint-Colombe. Zdziałał tam wiele. W r. 915 wezwano go do objęcia osieroconej stolicy biskupiej w Auxerre. Zasiadł na niej po pewnym oporze. Wiele napracował się wtedy, by obronić lub powiększyć dobra kościelne. Zmarł 24 lutego 918 r.

Betto
 obchodzi imieniny