Ceda (Cedda)

Jest to oboczna forma imienia CED(D). W piśmiennictwie występuje w postaciach: Ceadda, Chad, Cedda.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cedda, ang. Chad, Ceadda, Cedda.

Ceda (Ceada, Chad), biskup Mercji. Był bratem poprzedniego i, jak on, pochodził z Nortumbrii. Podobna była też jego formacja. W opactwie Lastingham objął po swym bracie rządy. Potem z powodu nalegań króla Oswy został biskupem Yorku. Nie zasiadał na tej stolicy długo. Gdy wysunięto wątpliwości co do ważności sakry, udzielonej w obrządku iroszkockim, usunął się do Lastingham. Arcybiskup Teodor wezwał go później do objęcia biskupstwa Mercji, ale zażądał, by powtórnie przyjął święcenia per omnes gradus. Stolicę swą ulokował w Lichfield. Tam też wybudował katedrę, a dla kleru ustanowił życie wspólne. Zmarł w r. 672 na skutek epidemii, która grasowała w okolicy. Jego kult rozprzestrzenił się bezzwłocznie, natomiast jego portret uwiecznił w swej Historii Beda. Wspomnienie obchodzono 2 marca. Przypisywanie mu Księgi św. Chada nie jest uzasadnione. Ewangeliarz pochodzi bowiem z VIII lub IX w.

Ceda (Cedda)
 obchodzi imieniny