Cedmon

Jest to jedna z wielu obocznych form celtyckiego imienia Catumanus (starowalijskie Catman), zawierającego element cath- / cad- 'walka, bitwa'. Imię Cedmon nosił najstarszy chrześcijański poeta staroangielski z VII w.

W Polsce imię to znane jest tylko badaczom literatury i kultury angielskiej oraz patrologom.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cedmon, Caedmon, ang. Caedmon.

Cedmon z Whitby (Sreaneshalch). Beda, jedyny z pisarzy, który nam przekazał garść wiadomości o tym świętym, opowiada (BHL 1501), że był prostym pasterzem, obdarzonym talentem poetyckim. Odkryła ten talent ksieni klasztoru, Hilda, i ona też włączyła go w poczet mnichów. Zadbała potem o jego religijne wykształcenie. Za temat swych poematów, układanych w języku miejscowym, obrał sobie rozmaite miejsca z Biblii, ale zachował się jedynie krótki hymn do Boga. Potem przypisywano mu utwory, które powstały dopiero w X w. Sam żył chyba w w. VII. Jego wspomnienie obchodzono 11 lutego.

Cedmon
 obchodzi imieniny