Cerat(Us)

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od czasownika cero, -are, -atum 'woskować'.

W Polsce imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang. Ceratus, fr. Cérat.

Cerat, biskup Grenoble. Na liście biskupów tego miasta zajmuje miejsce szóste. W r. 441 uczestniczył w synodzie w Orange. Razem z Saloniuszem i Weranem, innymi biskupami ówczesnej Galii, pisał w r. 450 do Leona Wielkiego. Wspomina go ponadto list synodalny Euzebiusza z Mediolanu, wysłany do tego samego papieża. Wedle późnych koniektur Cerat zmarł w Simarre, w Gaskonii, gdy uchodził przed arianami. Tam go też przede wszystkim czczono. Kult zaaprobował w r. 1903 Pius X. Martyrologium Hieronimiańskie wspominało go pod dniem 6 lipca.

Cerat(Us)
 obchodzi imieniny