Cyneburga

Jest to żeńskie imię germańskie (anglosaskie) złożone z elementów: kun- / kuni- 'ród, plemię' i -burg 'miejsce obwarowane, gród warowny'.

W Polsce imię notowane w XV w. w postaci Cymbarka.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cyneburga, Kyneburga, ang. Cyniburg, Kinborough, niem. Kuniburg.

Cyneburga, Cyneswida i Tibba. Cyneburga była córką króla Mercji, Pandy. Poślubiono ją synowi króla Nortumbrii, Alkfrydowi. Po jego śmierci miała ufundować klasztor Castor w Nortumbrii. Tam też potem była ksienią. Zmarła około r. 680. Później czczono ją razem z jej siostrą Cyneswidą oraz kuzynką Tibbą, które także były zakonnicami. Ośrodkiem kultu stał się Peterborough, dokąd przeniesiono w r. 933 relikwie świętych. Ich wspomnienie obchodzono 6 marca.

Cyneburga
 obchodzi imieniny