Czesława

w dawnych wiekach imię funkcjonujące wyłącznie w formie Czasława. Składa się z członu Cza- ("spodziewać się, oczekiwać") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "tę, która oczekuje sławy". Inną hipotezą pochodzenia tego imienia jest powstanie członu Cza- w wyniku skrócenia członu Czści-. Byłby to wówczas wariant nienotowanego imienia Czcisława.Męskimi odpowiednikami tego imienia są Czasław i Czesław. Czesława obchodzi imieniny 12 czerwca, 20 lipca, dawniej 12 stycznia. Nie znamy świętych, ani błogosławionych tego imienia.
Czesława
 obchodzi imieniny