Damaris

Imię pochodzenia greckiego o znaczeniu 'małżonka' (gr. damar). Znamy je z Dziejów Apostolskich.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Damaris, gr. Dámaris, ang., niem. Damaris.

Damaris z Aten. Ona to razem z Dionizym i kilku innymi nawróciła się po kazaniu, wygłoszonym przez Pawła apostoła na Aeropagu (Dz 17, 34). Wedle Jana Chryzostoma i innych miała być żoną Dionizego, nie znajdujemy jednak dowodów na potwierdzenie tego mniemania. Później Grotius lansował zdanie, że jej imię przekręcono z Damalis, które jako imię żeńskie często występowało w Grecji. Czczono ją tam jako świętą w dniu 4 października.

Damaris
 obchodzi imieniny