Diodor

Jest to imię pochodzenia greckiego (za pośrednictwem łaciny), z grupy imion złożonych. Jako człon pierwszy występuje imię Dzeusa Dio-, a jako drugi -d-ron 'dar'. Zatem Diodor to 'dar Dzeusa'.

W Polsce nie znane i nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Diodorus, gr. Diód-ros, fr. Diodore, ros., ukr. Diodor, wł. Diodoro.

W rocznikach kościelnych spotykamy sześciu Diodorów, otoczonych czcią świadczoną świętym. Niektórzy z nich mało są znani. Przedstawimy tutaj przynajmniej jednego:

Diodor i Rodopian. Śmierć za wiarę ponieśli w Aphrodysias, w małoazjatyckiej prowincji Caria (Stauropolis, dziś Geyre). Stało się to zapewne w czasie prześladowania za Dioklecjana. Zginęli ukamienowani przez podburzone pospólstwo. Istniała grecka Passio, która to męczeństwo relacjonowała, ale zaginęła. Posiadamy jedynie jej łacińską przeróbkę (BHL 2163b). W Martyrologium Rzymskim widnieją pod dniem 3 maja, ale wedle Breviarium Syriacum oraz Martyrologium Hieronimiańskiego należałoby ich wspominać 30 kwietnia.

Diodor
 obchodzi imieniny